czwartek, 21 marca 2013

Ułożenie warstw w skorupie ziemskiej - kontynuacja

  • Płaszczyzna łupliwości: Wytrzymałość skał nie jest równomierna we wszystkich kierunkach. Zmniejszenie wytrzymałości czyli dzielenie i odspojenie jest zróżnicowane. Taką skłonność nazywamy łupliwością skał. 
Rodzaje łupliwości:

  1. Łupliwość zgodna z kierunkiem uwarstwienia (uławicenie) - poszczególne warstwy skały oddzielone są od siebie równoległymi płaszczyznami 
  2. Kliważ - skała dzieli się na cienkie płyty ułożone skośnie względem płaszczyzny uwarstwienia powstał pod naciskiem mas skalnych w czasie ruchów tektonicznych 
  3. Cios - regularne spękania najczęściej niewidome o płaszczyznach prostopadłych do uławicenia, wyst. w skałach sztywnych
  4. Łupliwość wisząca - trudniejsze, a wydajność mniejsza (nie korzystne)
  5. Łupliwość leżąca - urabianie jest łatwiejsze, a wydajność większa (korzystne)

Źródło obrazku: http://www.czek.eu